σύνθεση γραφείου

Παπαμιχαήλ Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός


Παπαμιχαήλ Αγλαία, Αρχιτέκτων Μηχανικός


Τζίρος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός


Δρόσος Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Γεωργιάδης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός


Μπελούλη Ειρήνη, Μηχανολόγος Μηχανικός


Χασάπη Δωροθέα, Μηχανολόγος Μηχανικός