σύνθεση γραφείουΠαπαμιχαήλ Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός


Παπαμιχαήλ Αγλαία, Αρχιτέκτων Μηχανικός


Τζίρος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός


Δρόσος Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Μπελούλη Ειρήνη, Μηχανολόγος Μηχανικός