επικοινωνίαζαίμη 43, 106 82 αθήνα

τηλ./φαξ 210 8226647

zaimi43@gmail.com
https://www.facebook.com/zaimi43/