το τεχνικό γραφείο
Το Τεχνικό Γραφείο Κατασκευών Ζαίμη 43

ασχολείται με ιδιωτικά και δημόσια έργα

που περιλαμβάνουν κατασκευές, διαμορφώσεις, ανακαινίσεις,
τεχνικές παρεμβάσεις σε θέματα ασφάλειας, σιδηροκατασκευές,
χρωματισμούς, μονώσεις.

Έχει πολυετή πείρα, άριστη τεχνογνωσία και
χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα υλικά.